Alo Belediye - 0242 887 27 00
Arama Yap

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

GÖREVLERİ:

a) Belediyemiz bünyesindeki diğer Müdürlüklere ait ihale dosyalarını teslim etmek ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu çerçevesinde takibini yaparak ihalelerin sorunsuz bir şekilde sonuçlandırılmasını sağlamak,

b) Müdürlüğümüzce ihtiyaç duyulan işin ihale edilebilmesi için gerekli dokümanı , KİK tarafından çıkartılmış standart ihale dökümanlarını esas alarak hazırlamak ve sonuçlandırılmasını sağlamak,

c) Müdürlüğümüze bağlı birimlerde ve diğer birimlerde kullanılacak olan sarf malzemenin tespitini yapmak ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 22/d maddesi hükmü gereği yasal işlemleri yürütmek ve malzemelerin teminini sağlamak,

d) Belediye idari servislerinde kullanılacak büro, mobilya, mefruşat, kırtasiye, bilgisayar ve çevre birimleri, yazılım hizmeti gibi alımlarnı yapmak, alınan demirbaşı kullanacak birimlere taşınır devirlerini yapmak,

e) Belediyemizin hizmet ve personel servis aracı ihtiyaçlarını temin etmek,

f) Belediye hizmet binasının genel temizliğinin yapılmasını sağlamak,

g) Belediye hizmet binasında tüm tesisatın(ısıtma, soğutma, santral, elektrik, su tesisatı, Asansör ) bakım ve onarımlarının yapılmasını sağlamak,

h) Belediye hizmet binasında kullanılmakta olan elektrik, ASL, GSM, su, araç takip sistemi ve telefon abonelik sözleşmesini yapmak ve ödemelerin zamanında yapılmasını sağlamak,

i) Resmi bayram, tören, anma ve sosyal etkinliklerde bayraklama işlemlerini yapmak,

j) Yangın söndürme cihazlarının alımı, bakımı ve onarımını yapmak,

k) Müdürlüğümüz Araç Sevk Amirliği servisinde hizmet alımı ihalesi kapsamında görev yapan şoförlerin hakedişlerini yapmak ve ödemelerini takip etmek,

l) Müdürlüğümüz Araç Sevk Amiriliğinde bulunan araçlara ait sarf malzemeleri tedarik etmek, stoklamak ve tüketimini organize etmek, araçların trafik sigorta, vize ve egzoz muayenelerinin zamanında yapılmasını sağlamak,

m) Belediyemize ait araçların akaryakıt ve yağ ihtiyaçlarını temin edip dağıtımını sağlamak, taşıt tanıma sistemi ile alınan yakıtların kontrolünü yapmak, hak ediş aşamasına getirmek,

n) Müdürlüğümüz stratejik plan ve performans programını hazırlamak, stratejik plana uygun bütçe taslağını hazırlamak, faaliyet raporunu hazırlamak ve MAli Hizmetler Müdürlüğüne göndermek,

o) Yemekhanenin ve çay ocaklarının hijyeni, güvenliği, düzeni, mal ve malzeme temini, yemekhane personelinin verimli çalışmasını sağlamak, yemekhanenin protokol düzenini sağlamak, yemekhane bütçesini oluşturmak ve hesabını aylık olarak vermek,

p) Personel giriş, çıkış takip sisteminin kurulması ve takip etmek, imza föylerini hazırlamak, takip ve muhafaza etmek, raporları ilgililere ulaştırmak,

q) Belediye birimlerinin bilgisayar hizmet desteğini, sunucu desteğini ve ağların altyapı yönetimi ve güvenliğini sağlamak,

r) Bilgi sistemlerinde meydana gelen donanım ve yazılım hatalarını, aksaklıklarını gidermek, gerekli teknik desteği vermek,

s) Bilişim sektörünün modernizasyonunu sağlamak, yenilikleri kurum birimlerinde kullanılması için gerekli çalışmaları yapmak,

t) Belediyemiz resmi web sitesini güncel halde bulundurmak, belediye faaliyetlerini sisteme yüklemek,

u) Sunucu bakımını, güvenliğini, veri arşivlemesini sağlamak,

v) Başkan ve başkan yardımcısı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak

ile sorumludur.

 

ALT BİRİMLERİ:

·         Bilgi İşlem Servisi

·         İdari İşler Servisi

·         Bina ve Hizmet Tesisi Amirliği

·         Araç Sevk Amirliği

·         İhale ve Satın Alma Servisi

servisleri ile Destek Hizmetleri Müdürlüğü görevlerini yerine getirmektedir.

 

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRÜ

MUHASEBE YETKİLİSİ

 

AHMET ALAGÖZ

HABERLER GALERİLER VİDEOLAR
MUSTAFA KÖLEOĞLU MUSTAFA KÖLEOĞLU
© 2019 Kumluca Belediyesi. Her Hakkı Saklıdır. Web Tasarım - Nama CreaWeb Tasarım - Nama Crea