Alo Belediye - 0242 887 27 00
Arama Yap

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREVLERİ:

a)    Belediye sınırları içinde halkın huzurunu ve sağlığını korumak amacıyla Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklerde açıkça Belediye Zabıtasınca yerine getirileceği belirtilen görevleri yerine getirmek,

b)    Belediye karar organları tarafından alınmış ve uygulanması Zabıtayı ilgilendiren kararları, emir ve yasakları uygulamak ve sonuçlarını izlemek,

c)    Belediye zabıta yasaklarının ihlal edilmesini önleyecek idari tedbirleri almak,

d)    Belediye suçunun işlenmiş olması halinde mevzuatın öngördüğü yaptırımları yetkili kılındığı hallerde re´sen, bunun dışında mercilerin kararlarını dayanarak uygulamak,

e)    Ulusal Bayram, genel tatil günleri ve özellik taşıyan günlerde yapılacak törenlerin gerektirdiği hizmetleri yapmak,

f)     Belediyenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek,

ile sorumludur.

ALT BİRİMLERİ:

·         Denetim Hizmetleri Şefliği

·         Destek Hizmetleri Şefliği

·         Kalite Birimi

·         Kalem

şeflikleri ile Zabıta Müdürlüğü görevlerini yerine getirmektedir.

 

ZABITA MÜDÜRÜ

AYDIN TURGUT

HABERLER GALERİLER VİDEOLAR
MUSTAFA KÖLEOĞLU MUSTAFA KÖLEOĞLU
© 2019 Kumluca Belediyesi. Her Hakkı Saklıdır. Web Tasarım - Nama CreaWeb Tasarım - Nama Crea