Alo Belediye - 0242 887 27 00
Arama Yap

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREVLERİ:

a)    Mevcut onaylı imar planları ve projeler doğrultusunda, yeni ana arter yol, tretuvar, refüj, kavşak ve Yağmursuyu drenaj hatları yapım çalışmalarını gerçekleştirmek,

b)    Mevcut ana arter yolların bakım ve onarım çalışmalarını yürütmek,

c)    Yağmursuyu drenaj hatlarının bakım ve onarımlarını yapmak,

d)    İş güvenliği ile ilgili mevzuatın gerektirdiği tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak,

e)    Kent içerisinde görüntü kirliliği oluşturan unsurları temizlemek, bakım ve onarımlarını yapmak,

f)     Yapım, mal ve hizmet alımı yoluyla yapılması gereken işlerin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu çerçevesinde ilgili mevzuata göre hazırlamak,

g)    İlgili mevzuat hükümleri doğrultusunda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca yıkım kararı alınan yapıların, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü nezaretinde yıkımlarını gerçekleştirmek,

h)    Belediyenin diğer birimlerinin ihtiyaç duydukları hallerde gerekli iş makinesi araç, ekipman ve personel desteğinde bulunmak,

i)     Tarımsal alanlarda, kış aylarında su baskınları ve sel taşkınlarına karşı önlemler alınmasını sağlamak,

j)     Fen işleri Müdürlüğü ile belediyenin diğer müdürlükleri arasında koordinasyon sağlamak.

k)    İmar Planına uygun alanlarda belirlenen yerlerde kaldırım ve park çalışması yapmak ayrıca İmar planına uygun İmar yollarında sanat yapılarının yapılması,

l)     M-C TSE –ISO 10002 şikâyet yönetim sistemindeki taleplerin takibi ve uygulamasının yapılması,

m)  Fen İşleri Müdürlüğü’nün yıllık bütçesinin hazırlanmasında katkı koymak,

n)    Kumluca Belediye Başkanlığı bünyesinde bulunan tüm araç, iş makineleri ve ekipmanlarının bakım onarım ve tadilat işlerinin yürütülmesini sağlamak, bu işlemler için gerekli yedek parça ve sarf malzemelerini temin etmek, perakende ve stok amacı ile satın alınmasını sağlamak,

o)    Bakım –onarım tadilat işlemlerinin yürütülmesinde yapılması veya yaptırılması hususunda en ekonomik çözümü ivedilikle üreterek görevi yerine getirmek,

p)    Kumluca Belediyesi bünyesinde bulunan araçların iş makinelerinin ve ekipmanlarının arıza dosyalarını tanzim etmek,

q)    Kumluca Belediyesi sorumluluk alanı içerisinde yer alan tesislerin elektrik, tamir, bakım ve onarımının yapılmasını sağlamak. Meydana gelebilecek arızaları onarmak ve sistemi çalışır durumda tutmak. Bunun için gerekli malzeme ve ekipman teminimi sağlamak,

r)     Sulama için gerekli altyapının kurulması ve işletilmesini sağlamak,

s)     Tarla içi hizmetlerin geliştirilmesi ile ilgili olarak DSİ ve diğer kuruluşlarla koordineli olarak çalışmak,

t)     Görev alanı ile ilgili teknik konularda danışmanlık yapmak ve rapor hazırlamak,

u)    Belediyenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek,

ile sorumludur.

ALT BİRİMLERİ:

·         Yapım İşleri Şefliği

·         Destek Hizmetleri Şefliği

o   Elektrik Hizmetleri

o   Kademe Hizmetleri

·         Tarımsal Sulama Şefliği

·         Kalite Birimi

·         Kalem

şeflikleri ile Fen İşleri Müdürlüğü görevlerini yerine getirmektedir.

 

FEN İŞLERİ MÜDÜR V.

NEJMİ ARIK

HABERLER GALERİLER VİDEOLAR
MUSTAFA KÖLEOĞLU MUSTAFA KÖLEOĞLU
© 2019 Kumluca Belediyesi. Her Hakkı Saklıdır. Web Tasarım - Nama CreaWeb Tasarım - Nama Crea