Alo Belediye - 0242 887 27 00
Arama Yap

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREVLERİ:

a)    Belediyeye ait taşınmaz mallara ait sicil tutmak ve bu taşınmaz mallar için imar planına göre uygulama ve düzenleme yapmak,

b)    Belediye için gerekli yerlerin kiralanması işlemlerini yürütmek,

c)    Belediyeye ait gelir getirici nitelikteki taşınmaz malların tespitini yaparak kiraya vermek, kontrol ve takibini yapmak, bakım ve onarım işlerini yapmak veya yaptırmak,

d)    Belediye adına tescilli ya da kamuya terkedilmiş parsellerin işgal edilmelerini önlemek için ilgili müdürlüklerle koordineli çalışmak ve bu durumda olan parsellerin kiraya ya da ecr-i misile bağlanması için gerekli yasal işlemleri yürütmek,

e)    04/11/1983 tarih ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun ilgili maddeleri doğrultusunda yol, yeşil alan, park, çocuk bahçesi ve benzeri gibi meri planda amme hizmetlerine ayrılmış yerlerin ve kentsel dönüşüm alanlarında kalan taşınmazların kamulaştırma işlemlerini yürütmek,

f)     08/09/1983 tarih ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca yapılacak ihale dosyalarını hazırlamak ve alınan ihale kararları uyarınca işlemleri yürütmek,

g)    Kiraya verilen Belediye mülkünün kira takip ve kira artışı işlemlerini yürütmek,

h)    Belediye taşınmazlarında yapılacak inşaatların imar, ruhsat ve iskân işlerinin talebini yapmak,

i)     Biten binaların kat irtifakı, kat mülkiyeti, ipotek tahsisi ve benzeri işlemlerini yürütmek,

j)     Başkanlık onayı ve gerekli kararlar ile belediye mülklerinin satılması, takası, tahsis edilmesi işlemlerini yürütmek,

k)    Belediyenin hisseli mülklerinin 03/05/1985 tarih ve 3194 sayılı İmar Kanununun 17. maddesine göre satış işlemlerini yürütmek,

l)     Diğer Müdürlüklerin çalışmalarına teknik destek vermek,

m)  Belediyenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek,

ile sorumludur.

ALT BİRİMLERİ:

·         Emlak Servisi

·         İstimlak Servisi

·         Kalite Birimi

·         Kalem

servisleri ile Emlak ve İstimlak Müdürlüğü görevlerini yerine getirmektedir.

 

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRÜ

AYŞE ALLAR

HABERLER GALERİLER VİDEOLAR
MUSTAFA KÖLEOĞLU MUSTAFA KÖLEOĞLU
© 2019 Kumluca Belediyesi. Her Hakkı Saklıdır. Web Tasarım - Nama CreaWeb Tasarım - Nama Crea