Alo Belediye - 0242 887 27 00
Arama Yap

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREVLERİ:

a)    03/05/1985 tarih ve 3194 İmar Kanunu ve 24/02/1984tarih ve 2981 sayılı Kanunun uygulamalarını yapmak, yaptırmak ve kontrol etmek,

b)    İmar bilgi formu, imar çapı, imar durumu, imar raporu belgelerini düzenlemek, yazışmalarını yapmak,

c)    Yeni yapı ruhsatı, ilave yapı ruhsatı yapı tadilatı ruhsatı ve benzeri ruhsat belgelerini düzenlemek,

d)    Zemin ve temel etüdü raporunu, mimari, statik, mekanik ve elektrik tesisat projelerini incelemek,

e)    Yapı ruhsatı vermek,

f)     Yapı kullanım izin belgesi vermek,

g)    Asansör ruhsatı ve asansör kontrol raporunu vermek,

h)    Dosyaları arşivleme kurallarına göre saklamak ve zarar görmelerini engellemek,

i)     3194 sayılı İmar Kanunu ve bu Kanuna bağlı Yönetmelikler çerçevesinde gerekli işlemleri yapmak,

j)     Belediyenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek,

ile sorumludur.

ALT BİRİMLERİ:

·         Ruhsat Servisi

·         Harita Servisi

·         Yapı Kontrol Servisi

·         Numarataj Servisi

·         Kalite Birimi

·         Kalem

servisleri ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü görevlerini yerine getirmektedir.

 

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRÜ

ŞAKİR YILDIRIM

HABERLER GALERİLER VİDEOLAR
MUSTAFA KÖLEOĞLU MUSTAFA KÖLEOĞLU
© 2019 Kumluca Belediyesi. Her Hakkı Saklıdır. Web Tasarım - Nama CreaWeb Tasarım - Nama Crea