Alo Belediye - 0242 887 27 00
Arama Yap

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREVLERİ:

1. Belediyemiz birimlerinden yasa, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak Belediye meclisinde görüşülüp karara bağlanmak üzere Belediye Başkanlığından havaleli konuları, gündem maddesi olarak hazırlayıp Meclis Başkanlığına sunmak,

2. Meclis toplantı gündeminin ve bir önceki birleşime ait meclis karar özetleri ve kararlarının meclis üyelerine gönderilmesini sağlamak,

3. Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 16. maddesine göre meclis toplantı tutanaklarını hazırlamak, başkanlık divanına imzalatmak ve bu tutanakları bir dosyada saklamak, incelemeye hazır bulundurmak,

4. Meclis üyelerinin, meclis toplantılarına devamlılıklarını belirlemek üzere hazirun cetvelini tutmak.  5.Meclis toplantısı bittikten sonra alınan kararları yazmak, meclis başkanı ve meclis katiplerine imzalatmak ve meclis kararlarının bir suretini Kaymakamlığa, bir suretini de gereği için ilgili müdürlüğe göndermek,

6. Belediyemiz birimlerinin encümende görüşülmesi gereken konuları Belediye Başkanından havale ettirilerek gündem maddesi olarak encümene sunmak,

7. Belediye encümeninin almış olduğu kararların yazılmasını, arşivlenmesini ve gereği için ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak,

8. Encümence alınan kararları encümen karar defterine yazmak, metin haline getirilen kararları encümen başkanı ve üyelere imzalatmak,

9. Başkanlıktan gerek meclise, gerekse encümene gönderilen evrakların kanun, tüzük, yönetmelik, emir ve kararlar doğrultusunda işlem görmesini sağlamak,

10. Tüm encümen ve meclis kararlarının arşivlenmesini sağlamak,

11. Belediye Başkanlığına kamu kurum ve kuruluşlardan gelen evrakların kaydını yapmak ve ilgili birimlere havale etmek,

12. Belediye Başkanlığına vatandaşlar tarafından verilen dilekçelerin kaydını yapmak ve ilgili birimlere teslim etmek,

13. Belediyeden posta ile gönderilecek evrakların posta zimmet defterine işlenerek PTT’ye veya anlaşmalı kargo şirketine zimmet karşılığı teslim etmek,

14. Müdürlük hizmetlerinin zamanında, verimli ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

15.  Belediye Başkanı tarafından verilen görevleri mevzuat çerçevesinde yerine getirmek,

İle görevli ve sorumludur.

ALT BİRİMLERİ:

p)    Encümen ve Meclis Kalemi

q)    Diğer Yazışmalar Kalemi

r)     Evlendirme Servisi

s)    İlan Servisi

t)    Kalite Birimi

servisleri ile Yazı İşleri Müdürlüğü görevlerini yerine getirmektedir.

 

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ 

EMRE DÖNMEZ

HABERLER GALERİLER VİDEOLAR
MUSTAFA KÖLEOĞLU MUSTAFA KÖLEOĞLU
© 2019 Kumluca Belediyesi. Her Hakkı Saklıdır. Web Tasarım - Nama CreaWeb Tasarım - Nama Crea