PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREVLERİ:

a)    Yeni yapılacak park alanlarını makro düzeyde belirlemek, buna uygun proje tasarımı ve çizimlerini yapmak,

b)    Park yapılacak alanları belirlemek ve mülkiyet durumlarını saptamak,

c)    Yeni yapılacak park alanlarının yapım işlerini yürütmek, kontrollerini yapmak veya yaptırmak,

d)    Mevcut park alanlarının bakım işlerini yapmak veya yaptırmak,

e)    Kent içi bitkisel varlığın korunması amacıyla gerekli önlemleri almak,

f)     Parklarda kullanılacak ağaç, ağaççık, çalı, mevsimlik çiçek ve benzeri bitkisel materyalin tespitini yapmak, tür zenginliğini ve biyolojik çeşitliliği arttıracak üretim programları oluşturmak ve üretimi yapmak,

g)    Çocuk oyun alanı, spor aletleri ve semt sahası yapılacak alanların tespitini yapmak,

h)    Çocuk oyun elemanlarının ve spor ekipmanlarının teminini sağlamak,

i)     Belediye serasının kontrolünü, işletimini ve çalışmasını yürütmek,

j)     Belediyemiz tarafından kullanılan bank, çöp kovası, piknik masası ve benzeri her türlü imalat, onarım, kaynak ve boya gibi işlerini yaptırmak,

k)    Meclis kararları ve üst yönetimin aldığı kararlar doğrultusunda çalışmalar yapmak; stratejik planlar ve toplam kalitedeki hedeflere ulaşmak,

l)     Belediyenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek,

ile sorumludur.

ALT BİRİMLERİ:

·         Etüt Plan Proje Şefliği

·         Uygulama Şefliği

·         Bakım Onarım Şefliği

·         Kalite Birimi

·         Kalem

birimleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü görevlerini yürütmektedir.

PARK VE BAHÇELER MÜDÜR V.

TAMER AKSU

 

 

 

 

HABERLER GALERİLER VİDEOLAR
MUSTAFA KÖLEOĞLU MUSTAFA KÖLEOĞLU
© 2019 Kumluca Belediyesi. Her Hakkı Saklıdır. Web Tasarım - Nama CreaWeb Tasarım - Nama Crea