SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREVLERİ:

a)    5393 Sayılı Belediyeler Kanunu ve ilgili kanun , yönetmelik ve tüzükler çerçevesinde Kumluca ilçe sınırları içerisinde ikamet eden fakir ve yardıma muhtaç tüm kesimlere(yaşlı, engelli, kadın, çocuk vb.) ayni ve nakdi her türlü yardım işlerinin planlama, programlama ve organizasyon işlerini yürütmek,

b)    Kanun ve yönetmelikler çerçevesinde Rehabilitasyon Merkezi, Kadın Koordinasyon Merkezi, Yaşlılar Koordinasyon Birimi, Yetim/Öksüz Hizmetleri,Sosyal Yardım Marketi, Yardım Sandığı , Engelli Hizmetleri gibi birimler oluşturmak, onların faaliyete geçirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak ve bunların işleyiş biçimi ile ilgili çalışma yönetmelikleri hazırlamak,

c)    Belediye sınırları içinde ikamet eden dar gelirli, yaşlı, dul, yoksul, muhtaç, kimsesiz, düşkün ve engelli kişiler ile yangın, sel, deprem ve benzeri afetlere maruz kalan muhtaç kişileri belirlemek,

d)    Kişi ve ailelerin kendi bünye ve çevre şartlarından doğan veya kontrolleri dışında oluşan maddi, manevi ve sosyal sorunlarının önlenmesi ve çözümlenmesine yardımcı olmak ve hayat standartlarının iyileştirilmesi ve yükseltilmesini amaçlayan sistemli ve programlı hizmetlerin yürütülmesini sağlamak,

e)    Sosyal dayanışmayı arttırma amacıyla gerektiğinde çeşitli kuruluşlarla iş birliği yaparak yardım kampanyaları düzenlemek,

f)    Vatandaş memnuniyetini sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak,

g)    Tespit edilmiş strateji, hedef ve politikalar doğrultusunda planları hazırlamak, uygulamak ve aksayan yönlerine yönelik çözüm üretmek,

h)   Yürürlükte bulunan Sosyal Yardım ve Hizmetler Yönetmeliği ve diğer mevzuat yükümlülükleri çerçevesinde çalışmalar yapmak,

     ile sorumludur.

 

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜR V.

OSMAN DURAN

 

HABERLER GALERİLER VİDEOLAR
MUSTAFA KÖLEOĞLU MUSTAFA KÖLEOĞLU
© 2019 Kumluca Belediyesi. Her Hakkı Saklıdır. Web Tasarım - Nama CreaWeb Tasarım - Nama Crea