ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREVLERİ:

a)    Entegre Atık yönetimi planına göre ambalaj atıklarının, tıbbi atıkların, tehlikeli atıkların, bitkisel atık yağların, atık pil  ve akümülatörlerin, madeni atık yağların, elektrikli ve elektronik eşyaların atıkların, ömrünü tamamlamış lastiklerin ve diğer atıkların yönetmelik ve mevzuatlar doğrultusunda toplanması, geri dönüşümü veya bertarafını yapmak/yaptırmak,

b)    Yürütülen faaliyetler ve çevre sorunları hakkında Müdürlüğe gelen şikayetlerle ilgili olarak gerekli araştırmaları yaparak, ilgili kişi veya kurumlara gerekli cevapların verilmesini sağlamak ve sorunlara çözüm bulmak,

c)    Belediyenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek,

d)    Çevre ve insan sağlığını tehdit edecek şekilde çevreyi kirleten kişi ve kuruluşlara Zabıta Müdürlüğü ile ortaklaşa çalışma sonucu ihtar ve ceza işlemi uygulamaları,

e)    Büyükşehir Belediyesi ve Çevre İl Müdürlüğü Komisyonları ile ortaklaşa çalışmalar yürütmek.

ALT BİRİMLERİ:

·         Genel (Entegre) Atık Yönetimi Şefliği

·         Çevre Sağlığı Şefliği

·         Kalite Birimi

·         Kalem

birimleri ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü görevlerini yerine getirmektedir.

 

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜR V.

TAMER AKSU

 

 

HABERLER GALERİLER VİDEOLAR
MUSTAFA KÖLEOĞLU MUSTAFA KÖLEOĞLU
© 2019 Kumluca Belediyesi. Her Hakkı Saklıdır. Web Tasarım - Nama CreaWeb Tasarım - Nama Crea