YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREVLERİ:

a)    Encümen Toplantılarında görüşülen tüm kararlarının yazılması, 

b)    Meclis Toplantılarının Kayıtlarını tutanak ve karar haline getirilerek ilgili müdürlük, kurum ve kuruluşlara zamanında ulaştırması,

c)    Gelen, Giden ve Genel Giden evraklarının takibi,

d)    Evlendirme Memurluğuna ait tüm işlevlerin yerine getirilerek nikâh akitlerinin yapılması ve evraklarının gerekli yerlere süreleri içerisinde bildirilmesini sağlanması,

e)    Personel özlük dosyalarının takibinin yapılması,

f)     Kurum ve kişilerden gelen duyuruların ilan edilmesi,

g)    Belediyenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek,

İle görevli ve sorumludur.

ALT BİRİMLERİ:

p)    Encümen ve Meclis Kalemi

q)    Diğer Yazışmalar Kalemi

r)     Personel İşleri Kalemi

s)     Evlendirme Servisi

t)     İlan Servisi

u)    Kalite Birimi

servisleri ile Yazı İşleri Müdürlüğü görevlerini yerine getirmektedir.

 

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

SELAHATTİN KELLECİ

HABERLER GALERİLER VİDEOLAR
© 2016 Kumluca Belediyesi. Her Hakkı Saklıdır. Web Tasarım - Nama CreaWeb Tasarım - Nama Crea